เปลี่ยน/คืนภายใน 30 วันคืนเงินภายใน 30 วัน

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

รับส่วนลด 20% สำหรับรองเท้าชาย (โปรโมชั่นใช้ได้กับสินค้าราคาปกติเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับรองเท้าแบรนด์ Bernie Mev)


การคืนเงินในประเทศ Domestic Refund

หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วเราจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านผ่านวิธีเดิมที่ท่านโอนมา แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการได้รับเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 3 ถึง 5 วันทำการ

 

การคืนเงินต่างประเทศ International Refund

หลังจากได้รับการอนุมัติเราจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านผ่านวิธีเดิมที่ท่านโอนมา แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการได้รับเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะได้รับบัญชีคืนภายใน 7 ถึง 14 วันทำการ ในกรณีที่วิลเลนส์ เอส เอฟ โดนคิดเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนเงินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินที่ต้องคืนท่าน วิลเลนส์ เอส เอฟ อาจปฏิเสธการรับสินค้าคืนก็ต่อเมื่อเราโดนเรียกภาษีขนส่งที่มีมูลค่าเกินจำนวนเงินคืน

btn-hideปิด

ใส่อีเมลของคุณ